02/04/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02/04/2021 TARİHLİ OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Nisan ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. oturumunu 02/04/2021 Cuma günü saat 13:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk TÖREMEN, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Zafer ALA, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN’

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Ali AYDIN

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar;

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1- 01/04/2021 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen otopark bedeli komisyonca görüşülmüş olup, Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliğine istinaden;

Birim otopark bedeli : ( A + B ) x 20 x Y  formülü ile yapılan hesaplama ve açıklamalar aşağıdaki gibidir;

A : Birim otopark bedeli arsa payını ifade eder. Belirlenen arsaların 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca her yıl için yeniden belirlenen değerinin planda belirlenen katlar alanı hesabına konu alana bölünmesi ile tespit edilir.

B : Birim otopark bedeli yapı payını ifade eder. Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeli ifade eder.

20 : Binek otolar dikkate alınarak belirlenen manevra alanı dahil en az birim park alanını ifade eder.

Y :  Meclis Kararı ile belirlenen yerleşme bölgelerinde ayrılan gruplara göre uygulanacak oranı (Aziziye Belediyesi için %60) ifade eder.

Birim otopark bedeli : ( A + B ) x 20 x Y  : (87,57+255) x20 x  %60=4.110,84₺ olarak hesaplanmıştır. Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

          Ayşe AYDIN                                          Zafer ALA                            İsmail KARAGÖZ

       Meclis 1. Başkan Vekili                           Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.